Cách làm sạch xoong cháy và chảo cháy

Có ai mà không một lần làm chảo bị xáy xém, xoong nồi đen thui. Cho dù vô tình hay cố tình thì hậu quả nó mang vẫn khiến ta khó chịu. Làm sao để làm sạch xoong cháy nhanh mà dễ dàng? Trời ơi, ngâm xoong nồi cả ngày, cọ cọ rửa rủa hoài …

Xem thêm
096 298 9911